Effectix Analyzer

Náhled Effectix Analyzer
Effectix Analyzer je nástroj pro analýzu dat z Google Analytics, který slouží k měření návštěvnosti, pozic klíčových slov a dalším funkcím zaměřeným na SEO. Na tomto projektu jsem spolupracoval do vydání první verze (včetně grabberu dat) a zabýval jsem se hlavně frontendem aplikace, grabbováním dat a samotnou funkčností aplikace.


Tweet